Digitale kwetsbaarheden komen vaker aan het licht en dit vraagt om snelle proactieve IT-ondersteuning

Sinds het begin van de corona crisis is het aantal digitale kwetsbaarheden die zijn waargenomen in systemen aanzienlijk toegenomen. In 2021 is bijvoorbeeld het aantal ransomware aanvallen met +300% gestegen en de ontwikkelingen gaan continu door. Onderzoekers zoeken en vinden kwetsbaarheden in (vaak) verouderde- of veel gebruikte systemen. Dit kan voor veel ongemakken zorgen en daarom is het nodig om de gevaren vroegtijdig te signaleren. Maar hoe kunnen mkb-bedrijven zich wapenen tegen deze nieuwe vorm van cyber aanvallen? 

Cyber criminelen richten zich de afgelopen jaren vaker tot het uitbuiten van kwetsbaarheden in digitale systemen. Steeds meer systemen en oplossingen zijn namelijk digitaal geworden, denk hierbij aan je mailserver of VoIP telefonie. Het doel van deze aanvallen is meestal om een actie te forceren bij de gebruiker. Dit kunnen acties zijn zoals het downloaden van een bestand of het gebruiken van je inloggegevens.

Is mijn mkb-bedrijf interessant voor internet criminelen?
Veel mkb-ondernemers denken dat ze niet groot genoeg zijn voor een security hack. Het tegenovergestelde is waar, want volgens Microsoft is inmiddels meer dan 50% van alle cyberaanvallen gericht op het mkb. Vaak zijn dit algemene aanvallen, dus ongericht en voor de massa. Ze gebruiken speciale software om bij tienduizenden bedrijven tegelijkertijd een poging te doen om data te stelen of infrastructuur onklaar te maken. Er hoeft immers maar een klein gedeelte van de bedrijven of gebruikers daadwerkelijk getroffen te worden om deze criminele handel lucratief te maken.

Oorsprong van digitale dreigingen

De basis van veel systemen die bij bedrijven worden gebruikt vindt haar oorsprong vaak jaren terug. Het bereik van een aanval op een kwetsbaar systeem is daardoor enorm. Gelukkig wordt er ook in toenemende mate onderzoek gedaan naar dit soort digitale lekken of ‘foutjes’ in het systeem, waardoor veel van deze potentiële gevaren kunnen worden opgespoord. Dat betekend vaak dat een systeem direct moet worden geüpdatet of in sommige gevallen moet worden vervangen. Voorbeelden hiervan was de recente printer-kwetsbaarheid in Windows en het SAMBA lek wat vooral Linux-gebaseerde systemen (NAS) heeft getroffen.

Wat kun je doen tegen digitale dreigingen?

Het is steeds belangrijker om digitale kwetsbaarheden snel in kaart te brengen en hier proactief actie op te ondernemen.
Cyber aanvallen voorkomen is immers altijd beter en goedkoper dan genezen. Echter gaan de cyber security ontwikkelingen inmiddels zo snel, dat dit voor mkb-bedrijven zelf niet meer bij te houden is. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak en een andere kijk op je IT-omgeving.

Als jouw IT-partner kan Support IT een cruciale rol spelen voor het op de hoogte houden en verhelpen van digitale kwetsbaarheden. Wij beschikken over de kennis en informatie kanalen om actuele cyber security bedreigingen snel in kaart te brengen. Daarnaast bieden wij met kritische veiligheidsupdates ook direct een oplossing voor het verhelpen van het gevaar. Deze kritische veiligheidsupdates zijn een onderdeel van ons Zorgeloos abonnement.

Wij adviseren om met een kritische blik naar je eigen IT-omgeving te kijken en om de gevaren van digitale kwetsbaarheden niet te onderschatten.

Stel jezelf eens deze vragen:
Wat betekent het voor mijn bedrijf als ik morgen geen toegang meer heb tot mijn bedrijfsdata? Of wat zou het voor mijn bedrijf betekenen als de gegevens van mijn klanten uitlekken?

De toekomst van digitale dreigingen

In de nabije toekomst verwachten wij dat een proactieve vorm van IT-ondersteuning de standaard gaat worden. Er is continu aandacht op de IT-omgeving nodig om bedrijf kritische systemen goed te kunnen beschermen en de continuïteit te waarborgen. Ook het belang van een snelle en altijd toegankelijke helpdesk is van toenemende waarde in dit proces. Wanneer er zich een kritisch probleem voor doet, wil je uiteraard ook snel en adequaat geholpen worden. Bij Support IT denken wij voortdurend na over het optimaliseren van onze proactieve dienstverlening. Aan de hand hiervan kunnen wij onze klanten nu en in de toekomst blijven voorzien van kwalitatieve service en oplossingen.

Wil je beschermd zijn tegen digitale kwetsbaarheden?

Profiteer van snelle meldingen bij digitale kwetsbaarheden met kritische veiligheidsupdates. Neem vrijblijvend contact op met Ferry of Rob om de mogelijkheden van een proactief Zorgeloos abonnement te bespreken. Wij voorzien je graag van onderbouwd advies op maat.